Notities

Onbegrensd schilderen

Ik schilder graag op grote doeken. Ondanks de kaders voelt dat alsof ik alle ruimte heb. Door het schilderen in meerdere lagen en onverwachtse kleurcombinaties krijgt het werk die intense en sprankelende kleurkracht die zo kenmerkend is voor mijn werk. Hoewel de figuratieve weergave voor mij de meeste zeggingskracht heeft wordt ieder schilderij abstract benaderd. Bij de opzet heb ik de grote lijnen voor ogen. Veelal ontstaan tijdens het proces de beelden vanzelf en vormen een logisch geheel, maar soms weet ik het ook even niet en dan ga ik mediteren, door de duinen wandelen, schetsen, lezen en studeren of geeft het leven zelf de antwoorden. Het mooie is dat het schilderij-in-wording een eigen leven gaat leiden waarin de verf aangeeft wanneer te stoppen. Dat is de kracht van werken vanuit ‘Stilte’. Je zou kunnen zeggen: ‘Er wordt geschilderd’. Daar kan ik enorm van genieten.

Stille spiegels
Met name de eerste vier collecties vertellen een mystieke filosofische beleving, een verhaal met diepere achtergronden. Als kijker nodig ik je uit om zo’n schilderij als het ware binnen te stappen, de gelaagdheid voor jezelf te ontdekken en de magie te ondergaan. Ervaar wat het bij je oproept, stel jezelf desgewenst vragen. Al kijkend zal er een wisselwerking ontstaan die je het schilderij doet ‘begrijpen’, zonder dat je overal een antwoord op krijgt. Kortom, sta open voor de kracht van het beeld en zijn onbegrensde vertalingen. Het werkt als een spiegel die tot je spreekt.