Notities

Installatie Goodbye! Het is tijd voor een nieuwe jas

Installatie: stalen ring met vleeshaken, rozen en rozenblaadjes, rond
plateau met stof/aarde, hoofd van was, oude jas

I n deze installatie wordt gerefereerd aan de tekst in de Bhagavad Gita - een klassiek esoterisch geschrift uit het oude India - waarin de eeuwige cyclus van leven en dood wordt omschreven.

  1. Zoals een mens oude kleren wegdoet en nieuwe aantrekt, zo worden versleten lichamen afgedankt en nieuwe lichamen aangenomen.
  2. Wapens deren Hem niet, vuur verbrandt Hem niet, water maakt Hem niet nat en wind maakt Hem niet droog.
  3. Het Zelf kan niet door wapens worden doorboord, niet worden verbrand, niet worden natgemaakt of worden verdroogd. Het is eeuwig, allesdoordringend, onveranderlijk, onbeweeglijk en zonder begin.

Bhagavad Gita, hoofdstuk 2 vers 22 t/m 24

Het ‘wegdoen van oude kleren en het aantrekken van nieuwe’ kan ook gezien worden als een metafoor voor het afscheid van een levensfase die niet meer past, om nieuwe wegen in te slaan. Dat kan van alles zijn: werk, relatie etc. De man draagt z’n oude, vertrouwde jas met zichtbare slijtsporen. Hij heeft het leven of de levensfase ten volle beleefd en er zijn lering uit getrokken. Het is klaar, het is tijd voor verandering. Als de ‘knoppen’ ingedrukt worden werken ze niet meer. In de opstelling lijkt de man in de aarde te zakken. Zichtbaar zijn nog zijn hoofd en een gedeelte van zijn vertrouwde jas. Hij ondergaat het met weemoed.

Offerande
Als een offerande, een eerbetoon aan hetgeen is geweest worden rozen gestrooid vanuit de ‘hemel’. (Rozen staan voor liefde, wit omvat alle kleuren) Blaadjes lijken nog te dwarrelen en zijn reeds neergedaald. Het proces bevindt zich in de eindfase, het moment van afscheid nemen is daar. Het zal niet lang duren voordat de figuur in de aarde is opgenomen.

Bezinning
Het is een sacraal moment om je te bezinnen… hoe past mijn jas? Durf te leven en datgene achter te laten wat niet meer bij je hoort. Je hebt ervan geleerd en daar ben je dankbaar voor (offerande/eerbetoon). Het heeft je in bewustzijn als mens doen groeien, dat is je rijkdom. Loslaten van al het vertrouwde waarmee je je lange tijd senang hebt gevoeld kan lastig zijn, maar het hoort bij het leven om vrij en onbevangen aan een nieuw avontuur te kunnen beginnen.