Notities

Beeldtaal

De schilderijen uit Magicx zijn ontstaan vanuit een verlangen naar het vinden van antwoorden op levensvragen. Ieder schilderij is een intuïtieve ontdekkingsreis. In de beeldtaal wordt gebruik gemaakt van symbolen die een betekenis hebben op zichzelf maar gecombineerd een eigen verhaal vertellen. Eenieder heeft een andere perceptie. De toeschouwer vertaalt z’n ‘eigen werkelijkheid’ in hetgeen hij ziet. Hieronder een korte uitleg van een aantal symbolen en titels.

Anam Cara (zielsvriend) is de Keltische opvatting van vriendschap. Een onvoorwaardelijke liefde die alle conventies doorbreekt. De Anam Cara-ervaring is een flits van herkenning. Je wordt je bewust van elkaar; je hebt het gevoel elkaar altijd al gekend te hebben.

Bushido staat voor ‘weg van de strijder’. Het komt van de Japanse zwaardmeesters (Samurai) en behoort tot de hoogste vormen van kunst in Zen. Voor de Samurai heeft zowel de techniek van het zwaard vechten als de persoonlijke ontwikkeling de hoogste prioriteit.

Draken De draak in mijn schilderijen staat voor gedachten en illusies. Er wordt ook wel gezegd: ‘in het Westen strijden ze met de draak en in het Oosten berijden ze de draak’. De vraag is: ‘Voor welke draak kies jij?’ De Westerse draak heeft een geschubde huid, scherpe klauwen, een harde gespierde staart en vleugels. Hij kan heel agressief zijn; wanneer hij wordt bedreigd, spuwt hij vuur. De Westerse draak leeft op het land op afgelegen plekken, veelal in grotten. Hij is gek op schatten.

De Oosterse draak heeft veelal een vriendelijke aard. Hij leeft in de wateren op aarde. De oceanen, rivieren en meren zijn z’n thuis. Z’n huid is bedekt met schubben. Hij heeft een kameelachtige kop en horens. In zijn baard draagt hij een parel met toverkracht. Hiermee kan hij zich groot en klein maken… en kan hij vliegen, hoog in de hemel. Wordt zijn woede opgewekt dan teisteren stormen de oceanen. Is de Oosterse draak goed gezind dan zijn de wateren kalm en uitnodigend.

Gevleugelde leeuw en verstrengelde slangen De leeuw is het symbool van het dierlijke, de hartstocht en de instinctieve liefde. De twee verstrengelde slangen laten een ontmoeting op energieniveau zien. Ze kronkelen om elkaar heen en stijgen op. De leeuw krijgt vleugels. De seksuele passie wordt getransformeerd. De gevleugelde leeuw is de bewust geworden liefde die het lichamelijke niveau overstijgt tot het niveau van geestelijke liefde.

Gordijn Staat voor idee-fixe van de werkelijkheid.

Juno & Jupiter Een godenpaar. Juno is de beschermvrouwe van het huwelijk en is de wijze maar ook strijdbare gemalin van Jupiter. Hij houdt het geweten wakker teneinde op aarde goedheid, rechtvaardigheid, orde, welwillendheid en vriendelijkheid te laten regeren en onechtheid en onwaarheid te straffen. Juno staat voor Intuïtie en vrouwelijke expressie. De intuïtie is de van binnenuit komende praktische waarheid. Jupiter staat voor Waarheid en mannelijke expressie. De Waarheid bevrijdt.

Maskers Het masker suggereert geheimhouding of verandering. In mijn beleving is het masker een bevroren moment. Het verhult de waarachtigheid en de echtheid van het bestaan. Maskers met een ziel zijn intrigerend; je kunt als het ware de aanwezigheid van de maker nog steeds voelen.

Oceaan De oceaan is een mooie metafoor voor hoe ons denken en voelen zich verhouden. Boven het water is de wind, ons denken, die de golven schept, de golvende onrust in onze hersenen. Door die onrust aan de oppervlakte wordt de diepte van de oceaan met zijn onderstromen en de mooie vissen die er zwemmen, volledig aan het zicht onttrokken.

Ourobouros Slang die z’n eigen staart opeet en de cyclische vernieuwing uitdrukt. Staat symbool voor de eeuwigheid.

Rad van Karma In het schilderij Bushido wordt het Rad van Karma verbeeld door een grote cirkel met witte rand waarin de tijd in 12 uren wordt weergeven. De tijd tikt, ongeacht wat er gebeurt, gewoon door. In de astrologie zijn ook 12 sterrenbeelden die de mens bij zijn geboorte hebben ‘gestempeld’ en blijven regeren gedurende zijn leven. Wanneer karma werkzaam is word je veelal ongewild geconfronteerd met zaken die je liever niet onder ogen ziet. Karma stuurt je in een richting. Het heeft veelal te maken met je levensmissie en het oplossen van probleemstellingen. Los je deze niet op dan komt een bepaald thema terug in een steeds andere vorm. De werking van karma is een kans. Uiteindelijk biedt karma vrijheid.

Saturnus Is een planeet wiens invloed in ieders leven voelbaar is. Saturnus staat voor problemen en heftige confrontaties die we het liefst uit ons leven willen bannen. We krijgen er allemaal mee te maken. Saturnus staat, astrologisch gezien, voor de volwassenmaker. Hij dwingt je je problemen onder ogen te zien. Wanneer je ze uit de weg gaat blijven ze je volgen, steeds hardnekkiger.

Siamese tweeling Stel je voor, twee zielen in één lichaam. Je bent je continu bewust van de tweeledigheid. Het liefst zou je beide scheiden of samenvoegen tot één ziel. De Siamese tweeling symboliseert in het schilderij Bushido de innerlijke strijd tussen gevoel en gedachten. Het sleutelwoord is samenwerking; het vinden van het juiste evenwicht.

Spiraal Beeldt ondanks zijn oneindig karakter de begrenzing uit. Aan alles is een begin en een eind.

Vlinder Belichaamt lichtheid en gratie maar ook lichtzinnigheid en veranderlijkheid. De vlinder staat ook voor transformatie.

Zon en maan De zon is een zeer krachtig symbool van mannelijkheid,, licht, warmte en levensenergie. De maan is een symbool van vrouwelijkheid. Staat voor verbeelding en reflectie van de zon, voor de ware essentie van bestaan.


“Een symbool bevindt zich nooit helemaal in het licht. Het houdt een vitale verbinding met zijn wortels in het duister. Het heeft vele gezichten. Een symbool nodigt uit tot denken. Een symbool nagelt het denken niet vast aan halve waarheden. Een symbool leeft; het port het denken voortdurend zachtjes aan tot nieuwe inzichten. Omdat het leeft, weerspiegelt het heel getrouw de subtiele veranderingen die steeds weer in uw ziel plaatsvinden. Een symbool staat open en biedt ruimte voor de diepte en het paradoxale die in u huizen”.

John o’Donohue, filosoof