Bushido

Bushido

De verliefde watervogels gaan geheel op in hun eigen wereld. De gouden sleutel past niet op het duivelsslot dat gevonden is op één van die kronkelpaadjes in het oerwoud. De vijf blauwe vogels vliegen synchroon naar een onbekende bestemming. En de oude Chinese munten cirkelen rond als teken van energie die blijft stromen. De wereld is gevangen in tijd en ruimte. Het Rad Karma (wet van oorzaak en gevolg) regeert de wereld en het individu. Binnen verleden, heden en toekomst worden keuzes gemaakt die een samenspel vormen dat continu aan verandering onderhevig is.

De Siamese tweeling is zich bewust van de veelvoud van mogelijkheden. Als twee zielen in één lichaam aanschouwt en doorleeft ze het spel. Het sleutelwoord is samenwerking tussen hoofd en hart. Als een ontdekkingsreis naar het juiste evenwicht. Het gaat om de Waarheid en het geestelijk hanteren van het zwaard. Het voelt als lopen op het scherp van de snede. Volgens de Samurai is het leven zonder het overwinnen van zichzelf immers zinloos. Er is dan ook geen ontkomen aan. Aan Bushido: de Weg van de Strijder waarin de persoonlijke ontwikkeling de hoogste prioriteit heeft.